Product Code

Product Name

Amount
1211013 PAKPEN LATHE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1211014 PAKPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1211015 PAKPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1211016 PAKPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1211012 PAKPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1211187 PAKPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1211139 PAKPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1221056 PENSA GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1221053 PENSA FRAME-SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1221184 PENSA GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1231051 PIMAPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1231070 PIMAPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1231071 PIMAPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1361010 PLASPEN OUTSIDE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1361090 PLASPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1361091 PLASPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1361092 PLASPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1351107 REHAU GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1351108 REHAU SASH-FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1591211 SARPLAST GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1171045 NORMFENSTER UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1241083 POLİPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1241084 POLIPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1171040 NORMFENSTER SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1171024 NORMFENSTER GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1291072 TECNOPLAST GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1291046 TECNOPLAST GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1291017 TECNOPLAST UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1301123 THYSEEN CAM CONTASI
Product Code

Product Name

Amount
1301109 TECNOPLAST UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1301122 THYSSEN LATHE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1301120 THYSSEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1301121 THYSSEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1301095 THYSSEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1301096 THYSSEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311173 WINSA GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311051 WINSA SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311085 WINSA GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311062 WINSA GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311087 WINSA GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311088 WINSA EQUILI-GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1311069 WINSA GASKET
Product Code

Product Name

Amount
3013 GASKET FOR WOODEN DOORS AND WINDOWS
Product Code

Product Name

Amount
3015 GASKET FOR WOODEN DOORS AND WINDOWS
Product Code

Product Name

Amount
3016 GASKET FOR WOODEN DOORS AND WINDOWS
Product Code

Product Name

Amount
1361093 PLASPEN GASKETPLASPEN MIDDLE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1011065 ADOPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1011114 ADOPEN FRAME-SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1011126 ADOPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1021076 AKANSUPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1021127 AKANSUPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1021130 AKANSUPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1031001 AKAPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1031020 ADOPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1031057 ADOPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1031083 ADOPEN LATHE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1031127 AKAPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1051073 ASAŞPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1051006 ASAŞPEN GLASS GASKET 20 mm
Product Code

Product Name

Amount
1051036 ASAŞPEN GLASS GASKET 17 mm
Product Code

Product Name

Amount
1051138 ASAŞPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1051074 ASAŞPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1051075 ASAŞPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1051144 ASAŞPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1081028 EGEPEN CAM CONTASI
Product Code

Product Name

Amount
1081030 EGEPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1081032 EGEPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1081157 EGEPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1081158 EGEPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1101012 ERPEN RALINE UNIVERSAL GASKET -
Product Code

Product Name

Amount
1101013 ERPEN LATHE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1101015 ERPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1101016 ERPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1101017 ERPEN SOFTLINE UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1101014 ERPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1101142 ERPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1111022 ESENPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1111147 ESENPEN CONTA
Product Code

Product Name

Amount
1111130 ESENPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1111151 ESENPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1121052 EUROPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1121078 EUROPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1121079 EUROPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1121080 EUROPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1121148 EUROPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1371116 EUROLINE GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1371078 EUROLINE FRAME-SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1131000 FIRATPEN UNIVERSAL
Product Code

Product Name

Amount
1131001 FIRATPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1131002 FIRATPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1131003 FIRATPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1131004 FIRATPEN FRAME-SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1131005 FIRATPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1131208 FIRATPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1171023 KALPEN CAM CONTASI
Product Code

Product Name

Amount
1171027 NORMFENSTER MIDDLE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
117047 NORMFENSTER SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1171071 NORMFENSTER GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1171054 NORMFENSTER GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191094 KOMPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191118 KOMPEN FRAME-SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191055 KOMPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191067 KOMPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191068 KOMPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191069 KOMPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191097 KOMPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191207 KOMPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1591212 KOMPEN GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1281076 TAURUS UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1391101 KOMMERLING GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1391102 KÖMMERLING CONTA
Product Code

Product Name

Amount
1201018 NATUREL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1201174 NATUREL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
11811117 KEBANPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1181058 KEBANPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1181046 KEBANPEN SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1181010 KEBANPEN FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1191066 KOMPEN GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2022006 ALTAŞ GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2022008 ALTAŞ SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2022009 ALTAŞ MIDDLE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2022010 ALTAŞ FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092080 GENCER ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092140  
Product Code

Product Name

Amount
2092107 GENCER ALUMINIUM GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092108 GENCER ALUMINIUM SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092137 GENCER ALUMINIUM SASH GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092134 GENCER ALUMINIUM MIDDLE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092006 GENCER ALUMINIUM GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092136 GENCER ALÜMİNYUM KASA CONTASI
Product Code

Product Name

Amount
2092131 GENCER ALUMINIUM FRAME GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092133 GENCER ALUMINIUM GLASS GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2092135 GENCER ALUMINIUM MIDDLE GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2102000 SARAY ALUMINIUM GASKET 3
Product Code

Product Name

Amount
2102001 SARAY ALUMINIUM GASKET 10
Product Code

Product Name

Amount
2102003 SARAY ALUMINIUM GASKET 27
Product Code

Product Name

Amount
2102005  
Product Code

Product Name

Amount
2102013 SARAY ALUMINIUM GASKET 37
Product Code

Product Name

Amount
2102028 SARAY ALÜMİNYUM EPİL 8
Product Code

Product Name

Amount
2102029 SARAY ALUMINIUM GASKET 9
Product Code

Product Name

Amount
2102030 SARAY ALUMINIUM GASKET 7
Product Code

Product Name

Amount
2102257 SARAY ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
1011064 ADOPEN UNIVERSAL GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2102059 SARAY ALÜMİNYUM EPİL 82
Product Code

Product Name

Amount
2102060 SARAY ALUMINIUM GASKET 82
Product Code

Product Name

Amount
2102298 SARAY ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2102299 SARAY ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2102328 SARAY ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2112281 TEMA ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2112339 TEMA ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2112140 TEMA ALUMINIUM GASKET S1A
Product Code

Product Name

Amount
2112141 TEMA ALUMINIUM GASKET S1B
Product Code

Product Name

Amount
2112142 TEMA ALUMINIUM GASKET S1C
Product Code

Product Name

Amount
2112334 TEMA ALUMINIUM GASKET
Product Code

Product Name

Amount
2112145 TEMA ALUMINIUM GASKET S1F
Product Code

Product Name

Amount
2112147 TEMA ALUMINIUM GASKET S11
Product Code

Product Name

Amount
2122146 TEMA ALUMINIUM GASKET S12
Product Code

Product Name

Amount
2112139 TEMA ALUMINIUM GASKET S1G
Product Code

Product Name

Amount
3073106 ZRK MACHINE 1
Product Code

Product Name

Amount
3073107 ZRK MACHINE 2
Product Code

Product Name

Amount
2412286 METAL YAPI GASKET 1
Product Code

Product Name

Amount
2412291 METAL YAPI GASKET 2
Product Code

Product Name

Amount
2412287 METAL YAPI GASKET 3
Product Code

Product Name

Amount
2412288 METAL YAPI GASKET 4
Product Code

Product Name

Amount
2412290 METAL YAPI GASKET 5
Product Code

Product Name

Amount
2412282 METAL YAPI GASKET 6
Product Code

Product Name

Amount
2412285 METAL YAPI GASKET 7
Product Code

Product Name

Amount
2412230 METAL YAPI GASKET 8
Product Code

Product Name

Amount
2412304 METAL YAPI GASKET 9
Product Code

Product Name

Amount
2412300 METAL YAPI GASKET 10
Product Code

Product Name

Amount
2412319 METAL YAPI GASKET 11
Product Code

Product Name

Amount
2412301 METAL YAPI GASKET 12

 
COMPANY
CONTACT PERSON
ADDRESS
PHONE
FAX